Sognet - Sogneprofil 2023

Kort over Sankt Markus sogn

     

        Kort over Sankt Markus sogn

SANKT MARKUS SOGN
 - SOGNEPROFIL  2023 - 

Sogneprofilen fra Kirkefondet bygger på sognedemografiske talsæt fra Danmarks Statistik, der omsættes til en overskuelig form, som man kan bruge til at blive klogere på indbyggerne i
sognet. I sogneprofilen præsenteres sognets tal i diagrammer med tilhørende forklaring, som gør det enkelt og klart, hvordan sognets befolkning er sammensat, og der gives et billede af den  befolkningsudvikling, der er sket i sognet siden 2000

Læs sogneanalysen her Button Text