Dåb og navngivelse

Udsnit af Sankt Markus Kirkes døbefont: Jesus bliver døbt af Johannes Døberen.

Udsnit af Sankt Markus Kirkes døbefont: Jesus bliver døbt af Johannes Døberen.

 

Dåb eller navngivning anmeldes til kordegnen.

NAVNGIVNING
Ved navngivelse skal forældrene eller den, som har forældremyndigheden, gå på www.borger.dk og udfylde ansøgningen om navngivning, og herefter behandles sagen af kordegnen, og svar kommer tilbage i e-boks. Hvis en Personattest ønskes kan den bestilles elektronisk også på www.borger.dk, eller ved personlig henvendelse på kordegnekontoret.

DÅB
Ved dåb ring til kordegnen og aftal en dato , eller kig forbi kontoret. Derefter skal der aftales en tid for en dåbssamtale med præsten i kirken. Vi skal have fulde navne samt bopæl på mindst to og højst fem faddere.

 

Oplysninger i forbindelse med dåben
Kirkekontoret skal have besked om barnets cpr nr. og navn, kontaktinformation til forældre, samt navne og adresser på 2-5 faddere senest 14 dage før dåben. Oplysningerne skal fremsendes gennem dåbsformularen som du finder her: 

DÅBSFORMULAR