Navneændring

I henhold til lov 524 af 26. juni 2005, som trådte i kraft pr. 1. april 2006, er der nu også mulighed for, at kordegnen kan hjælpe Dem med navneændring(er) i de fleste tilfælde, mod et mindre gebyr.

Gå på www.borger.dk og udfyld en ansøgning om navneændring, der herefter behandles af kordegnen. I få tilfælde sendes sagen videre til Familieretshuset, hvis det er "ikke godkendte" navne der ønskes.

Kordegnekontor
Skt. Markus Allé 8
1921 Frederiksberg C
Tlf. 40 31 31 61