Litteraturaftener

Modsprog - Sankt Markus læser ny, dansk poesi 

Hvad kan vores samtidige digtere sige os om vores tilværelse, vores samfund, vores værdier, håb og tro? Og hvad kan poesien som ikke romanen og novellen kan? Modsprog! er en foredrags- og oplæsningsrække i Sankt Markus der sætter poesien og digterne i centrum. Modsprog! følger den røde tråd af poesi og modkultur der altid har løbet i kristendommen og i kirken.

Form:
En udvalgt litterat eller anmelder præsenterer et forfatterskab, og vi læser og analyserer i fællesskab enkelte tekster. Omtrent en uge efter kommer den pågældende digter på besøg til en oplæsningsaften med efterfølgende spørgsmål og samtale. 

 

Torsdag d. 18. april kl.19.30: Johanne Gormsen Schmidt introducere Gry Stokkedahl Dalgas.

 

Torsdag d. 25. april kl 19.30: Gry Stokkedahl Dalgas besøger kirken. Oplæsning og samtale