Højskolelørdag

Hal Koch i krig og demokrati
Lørdag d. 18. november kl.10-14 ved dr.teol og lektor i kirkehistorie Tine Reeh

Hal Koch (1904-1963) blev en af det 20. århundredes danske teologer med størst virkningshistorie, og hans arbejde med demokrati er officielt kanoniseret. Men Koch var i udgangspunktet kirkehistoriker og teolog. Hvad betød hans kristendomsopfattelse for hans tanker om samfund og demokrati? Hvorfor følte han sig som teolog kaldet til at træde ind i samfundsdebatten? Og kan vi stadig bruge nogle af hans tanker i dag, hvor sociale medier, kulturel diversitet samt stigende økonomisk ulighed og krig i Europa ser ud til at true en demokratisk livsform? 

Der serveres kaffe, the og en let frokost a 50 kr. 
Tilmelding og betaling nødvendig hos vores kordegn Katrin senest tirdag d. 14.november.