Højskolelørdag

De kirkelige retninger i Folkekirken.
Lørdag d. 8. juni kl.10-14 ved dr.teol og lektor i kirkehistorie Tine Reeh

 

De kirkelige retninger i Folkekirken

Hvad står de grundtvigske, de missionske, Kirkefondet og Tidehvervsfolk egentlig for? Tit bliver forskellige kirkelige retninger brugt som indforståede etiketter, der ikke altid gør så mange klogere men snarere lukker diskussionen.
Vi vil derfor kort se på forskellige retningers historie, profiler og mærkesager, herunder deres holdninger til aktuelle spørgsmål som nye ritualer, bibeloversættelser og ansættelse af præster. Hvordan har retningerne sat aftryk i det kirkelige landskab – og betyder de overhovedet noget for kirkelivet i København i dag?

 

Tilmelding hos kordegn nødvendig, samt frokostbetaling a 50 kr., fra 2. maj