Julehjælp 2023

Der kan søges om julehjælp for sognets beboere fra
tirsdag d. 7.november og frem til fredag d. 1. december 2023. 

Ansøgningen skal sendes til sognepræst Jesper Mønsted -  jmoe@km.dk - eller til Thorvaldsensvej 29, 1.th, 1871 Frederiksberg.

Julehjælpsansøgningen skal begrundes og indeholde navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer, samt årsopgørelse/forskudsopgørelse. Såfremt der er børn under 18 år på adressen skal deres cpr-nummer opgives.

Modtagere af julehjælp kan afhente den på kordegnekontoret 
fredag d. 8. december kl.10-13, mod forevisning af gyldig legimation. 

Skriv tekst her