Højskoledag

Lørdag d. 27. april 2019 kl.10-14

Højskoledag om to af Danmarks store salmedigtere  Thomas Kingo og H.A. Brorson ved dr.phil. og dr.theol professor Erik A. Nielsen

Når man sammenstiller salmedigterne Thomas Kingo fra 1600-tallet og H.A. Brorson fra 1700-tallet, kommer en meget vigtig udvikling i Danmarks historie til syne. Kingo var enevældens og ”systemets” betroede mand, hans store salmer er tænkt til ortodoksiens (rettroens) glansfulde kirke. Den ”kirke”, pietistsen Brorson skrev sine salmer til, var derimod sjælens indvendige rum, den nye fordybelses sted. Det kom der meget forskellige salmer ud af, hvad der har medvirket til bredden i den danske salmesang. Men begge hørte de til landets absolut betydeligste digtere.

Grundet frokost er tilmedling nødvendig senest onsdag d. 24.april hos kordegnen - 3535 6627